35 هزار شغل دانش بنیان سال گذشته در دانشگاه ها ایجاد شد

به گزارش فدایی داری، علی خیرالدین امروز در نشست خبری که به مناسبت یکسالگی ایجاد معاونت فناوری و نوآوری برگزار گردید، اظهار کرد: در تاریخ ششم آذر ماه 1400 معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، شکل گرفت و به مناسبت یکسالگی، یکشنبه ششم آذرماه 1401 در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی یک برنامه جدی داریم که قرار است از پیشکسوتان و افراد موثر در حوزه فناوری و نوآوری، تقدیر و تشکر و عملکرد معاونت فناوری و نوآوری مطرح گردد. در این برنامه بعلاوه رونمایی از چندین محصول را خواهیم داشت و از هیئت علمی هایی که در حوزه های فناوری تاثیرگذار بودند یا در بخش فروش فعال بودند، قدردانی خواهند شد شد.

35 هزار شغل دانش بنیان سال گذشته در دانشگاه ها ایجاد شد

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم ضمن اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی ما ایجاد تعامل بین دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری بود، گفت: چیزی که واقعاً در اکوسیستم فناوری و نوآوری مغفول مانده بود یعنی تاکید و تمرکز بر بحث فناوری را در دانشگاه ها پیگیری کردیم.

خیرالدین به 5 راهبرد اصلی این معاونت اشاره نمود و گفت: نخستین راهبرد ما تقویت و تکمیل اکوسیستم فناوری بوده است که در این راستا آیین نامه کارآفرینی و نوآوری تدوین و ابلاغ شده تا مراکز کارآفرینی و نوآوری شکل بگیرد.

وی با اشاره به ایجاد 51 پارک علم و فناوری و 51 مرکز رشد در کشور گفت: در گذشته بعضی مراکز رشد به حال خود رها شده بودند و برنامه ما این است که اگر یک مرکز رشد، فعالیت خوبی داشته باشد، تعطیل و مراکز رشد جدیدی راه اندازی شوند. برنامه ما این است که در تمامی شهرستان های کشور مراکز رشد وجود داشته باشد و در تمامی استان ها پارک های علم و فناوری شکل بگیرد.

این مقام مسول وزارت علوم ضمن اعلام اینکه در حال حاضر 11 هزار و 900 واحد فناور داریم، اضافه کرد: کل شرکت های دانش بنیان در کشور 7 هزار و 735مورد است و 2130 شرکت دانش بنیان در پارک ها مستقر هستند. شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک ها 111 هزار شغل ایجاد نموده اند و ما معتقد به خروجی در طرح ها و فروش محصول هستیم. در سال گذشته 35 هزار شغل دانش بنیان در دانشگاه ها ایجاد شده که این آمار رشد 50 درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد.

خیرالدین بیان نمود: ما دو نوع شرکت دانش بنیان نوع یک و نوع دو داریم اما طی تفاهم با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مقرر شد بعضی پارک های علم و فناوری خودشان شرکت های دانش بنیان را ارزیابی نمایند و نام این شرکت ها را شرکت های نوع سه گذاشتیم. تا به امروز 900 شرکت دانش بنیان نوع سه ایجاد شده است که عدد بسیار بزرگی است. شرکت های نوع سه در واقع توانمندی نوع 1 و 2 را ندارند. در جلسه شورای راهبردی جهش فراوری دانش بنیان مصوب شد که دانش بنیان های نوع سه بتوانند از امتیازات دانش بنیان نوع 1 و 2 برخوردار شوند با این مصوبه یاری کردیم که بسیاری از هسته های فناور ما دانش بنیان شوند.

وی با اشاره به توسعه پردیس های فناوری، گفت: ما به 33 پردیس علم و فناوری مجوز اولیه دادیم و اعتقاد ما این است که پردیس ها واسطه بین مرکز رشد و پارک علم و فناوری هستند و پیگیری می کنیم که همه دانشگاه ها پردیس علم و فناوری داشته باشند؛ این پردیس ها می تواند خصوصی نیز باشد.

پرداخت 100 میلیون تومان به هر دانشگاه برای اجرای طرح کارآفرینی

وی ادامه داد: راهبرد دیگر ما در معاونت، کارآفرینی است که در این راستا طرح ملی ترویج کارآفرینی را در دستور کار خود داریم؛ در این طرح یک میلیون تومان به هر دانشجو اعتبار می دهیم و این اعتبار را در حال حاضر ابلاغ نموده ایم؛ فعلا به دانشگاه ها 100 میلیون تومان اعتبار داریم که کار را شروع نمایند.

جزییات طرح دستیار فناوری/ پرداخت 360 میلیون تومان به هر پارک علم و فناوری

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم راهبرد سوم را تجاری سازی و اشتغال دانش بنیان مطرح کرد و گفت: در این زمینه طرح دستیار فناوری را اجرایی کردیم و تا به امروز 2 هزار و 117 دانشجو به این طرح پیوستند و حدود 4 ماه از حضورشان در دوره می گذرد؛ در این طرح که با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری می گردد، به هر پارک علم و فناوری 360 میلیون تومان اعتبار پرداخت نموده ایم و بیشترین تقاضا در مقطع کارشناسی ارشد بوده است. حدود 25 میلیارد تومان اعتبار برای این طرح احتیاج داریم که حدود 15 میلیارد تومان را تامین نموده ایم.

25 پایه تشویقی اساتید مربوط به فعالیت ها فناوری است

خیرالدین شبکه سازی و حل مسائل کشور را راهبرد چهارم مطرح کرد و گفت: اعطای 60 پایه تشویقی به اعضای هیات علمی به همت وزیر علوم و مدیران تایید شد و از این تعداد 25 پایه تشویقی در حوزه فعالیت های فناوری و نوآوری است.

وی درباره سامانه نظام ایده ها و احتیاجها نان گفت: حدود 6 هزار و 129 احتیاج احصا شده و 526 ایده در سامانه وارد شده است.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: در آذر ماه سال قبل نامه ای از سوی دکتر زلفی گل، وزیر علوم به وزیر کشور به منظور ایجاد ستاد اقتصاد دانش بنیان در استان ها ارسال شد که با دستور وزیر کشور این ستادهای استانی راه اندازی شدند. رئیس ستاد، استاندار و دبیر، رئیس پارک علم و فناوری است و در این ستاد مباحث مربوط به دانش بنیان و فناوری را مطرح می گردد. تا به امروز 130 جلسه ستاد استانی اقتصاد دانش بنیان برگزار شده و در ششم آذرماه از استانداران فعال در این حوزه تقدیر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در یکسال گذشته حدود 23 تفاهمنامه امضا کردیم که 18 مورد از آنها اجرایی شده است، گفت: در یک تفاهم نامه با دانشگاه تهران و بنیاد ملی یونسکو یک جایزه فناوری و نوآوری را پیشنهاد دادیم و دبیرخانه آن هم در دانشگاه تهران است و قرار بر این شد که سالهای زوج شمسی این جشنواره برگزار گردد.

حمایت تا سقف 500 میلیون از شرکت های فعال در هفته پژوهش

خیرالدین بعلاوه به ارائه یارانه تجاری سازی اشاره نمود و در این باره شرح داد: آیین نامه این طرح در روزهای اخیر نهایی شد تا ما بتوانیم به کسانی که می خواهند فناوری را تجاری سازی نمایند یک یاریی داشته باشیم؛ در هفته پژوهش قرار شد که ما به شرکت هایی که تفاهم نامه و قرارداد امضا می نمایند تا سقف 500 میلیون تومان یاری کنیم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: در آذر ماه سال قبل نامه ای از سوی دکتر زلفی گل، وزیر علوم به وزیر کشور به منظور ایجاد ستاد اقتصاد دانش بنیان در استان ها ارسال شد که با دستور وزیر کشور این ستادهای استانی راه اندازی شدند. رئیس ستاد، استاندار و دبیر، رئیس پارک علم و فناوری است و در این ستاد مباحث مربوط به دانش بنیان و فناوری را مطرح می گردد. تا به امروز 130 جلسه ستاد استانی اقتصاد دانش بنیان برگزار شده و در ششم آذرماه از استانداران فعال در این حوزه تقدیر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در یکسال گذشته حدود 23 تفاهمنامه امضا کردیم که 18 مورد از آنها اجرایی شده است، گفت: در یک تفاهم نامه با دانشگاه تهران و بنیاد ملی یونسکو یک جایزه فناوری و نوآوری را پیشنهاد دادیم و دبیرخانه آن هم در دانشگاه تهران است و قرار بر این شد که سالهای زوج شمسی این جشنواره برگزار گردد.

خیرالدین بعلاوه به ارائه یارانه تجاری سازی اشاره نمود و در این باره شرح داد: آیین نامه این طرح در روزهای اخیر نهایی شد تا ما بتوانیم به کسانی که می خواهند فناوری را تجاری سازی نمایند یک یاریی داشته باشیم؛ در هفته پژوهش قرار شد که ما به شرکت هایی که تفاهم نامه و قرارداد امضا می نمایند تا سقف 500 میلیون تومان یاری کنیم.

منبع: خبرگزاری مهر

به "35 هزار شغل دانش بنیان سال گذشته در دانشگاه ها ایجاد شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "35 هزار شغل دانش بنیان سال گذشته در دانشگاه ها ایجاد شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید