رشد 56 درصدی فراوری خودرو در خرداد به نسبت اردیبهشت 1400 ، آمار جزئیات فراوری

به گزارش فدایی داری، فراوری خودرو در خرداد ماه افزایش یافت. رشد 56 درصدی فراوری خودرو در خرداد به نسبت اردیبهشت 1400 در حالی رقم خورد که شاهد هستیم سیاستگذار خودرویی همچنان بر اصلاح ناقص قیمت خودرو تاکید دارد. با این حال همین اصلاح ناقص قیمت سبب شد تا هم فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش یابد و هم فراوری شارژ گردد. بنابراین آزادسازی قیمت می تواند منافع بیشتری برای فراوری و بازار در پی داشته باشد. اگر دولت سیزدهم میخواهد ورق خودروسازی کشور را برگرداند، باید دست از اصلاح ناقص قیمت خودرو بردارد و آزادسازی را در دستورکار قرار دهد.

رشد 56 درصدی فراوری خودرو در خرداد به نسبت اردیبهشت 1400 ، آمار جزئیات فراوری

فدایی داری - آنالیز آمار فراوری سه خودروساز عظیم کشور تا سرانجام خرداد که در سایت کدال سازمان بورس منتشر شده است، از ثبات فراوری نسبت به مدت مشابه گذشته حکایت دارد. سه خودروساز عظیم کشور طی فصل بهار امسال در مجموع 203هزار و 529دستگاه خودروی سواری فراوری کردند. این در حالی است که طی سال گذشته تا سرانجام خردادماه در مجموع 203هزار و 334دستگاه انواع محصولات شرکت های خودروساز در خطوط فراوری آنها نهایی شده است.

ایران خودرو در صدر جدول فراوری

بر این اساس با توجه به هدف گذاری فراوری یک میلیون و 250 هزار دستگاهی خودرو در سال 1400، خودروسازان باید به طور فصلی نسبت به فراوری 203 هزار خودرو اقدام نمایند. این رقم در فصل بهار محقق شده است. در میان سه خودروساز عظیم کشور سهم ایران خودرو از فراوریات سواری تا سرانجام سومین ماه امسال بیش از 97هزار و 200دستگاه بوده است.

به این ترتیب آبی های جاده مخصوص با این تعداد فراوری در صدر جدول فراوری بهاره قرار دارند. دیگر خودروساز عظیم کشور یعنی خودروسازی سایپا هم با فراوری بیش از 81 هزار و 600دستگاه خودروی سواری و وانت، صندلی دوم را در جدول فراوری بهاره خودروسازان به خود اختصاص داده است. این در شرایطی است که پارس خودرو با فراوری بیش از 24هزار و 600دستگاه خودرو در صندلی سوم ایستاده است.

بسته جهش فراوری

در شرایطی شاهد ثبات فراوری در سه ماه اول امسال هستیم که پیش تر سیاستگذار خودرویی از بسته جهش فراوری رونمایی و این بسته را برای تصویب به هیات دولت ارسال نموده بود. براساس برنامه وزارت صمت قرار بود فراوری خودروسازان تا شهریورماه امسال به رشد 50 درصدی برسد.

حال خبر می رسد که بسته مذکور همچنان در ستاد مالی دولت است. این بسته هنوز به هیات دولت ارسال نشده است. با این حال خودروسازان تنها به بسته جهش فراوری اکتفا ننموده و با مجلس هم رایزنی هایی جهت اصلاح قیمت و در پی آن رشد فراوری خودرو داشته اند.

فراوری به ثبات رسیده است

در هر صورت با گذشت سه ماه از سال1400 نه تنها جهش فراوریی اتفاق نیفتاده، بلکه فراوری در خطوط خودروسازان به ثبات رسیده است. ثبات فراوری بهاری خودروسازان یک علت معین دارد که اقدام دیرهنگام شورای رقابت برای ارائه مجوز افزایش قیمت است. در شرایطی که شورای رقابت سال گذشته مجوز افزایش قیمت زمستانه خودرو را لغو کرد، خودروسازان امید داشتند که با جبران لغو مجوز زمستانه این شورا، مجوز مناسبی در فروردین ماه دریافت نمایند.

شورای رقابت مجوز افزایش قیمت بهاره را 13 اردیبهشت ماه ابلاغ کرد. این کار با اعتراض سه شرکت عظیم خودروساز همراه شد. شورای رقابت در این مجوز برای شرکت ایران خودرو به طور میانه 2/ 8درصد و برای شرکت سایپا به طور میانه 9/ 8درصد افزایش قیمت در نظر گرفته بود.

این مجوز در نهایت با اصلاحاتی در ابتدای خردادماه از سوی وزیر صمت ابلاغ شد. بنابراین تاخیر در ارائه مجوز و بعلاوه ابلاغ آن، مانع رشد فراوری بهاره شرکت های خودروساز شد، این در حالی است که رشد فراوری در خردادماه را در پی داشت.

رشد 56 درصدی فراوری خودرو

آنالیز فراوری یک ماهه خرداد و مقایسه آن با فراوری اردیبهشت امسال از رشد بیش از 56 درصدی فراوری خودرو خبر می دهد. سه خودروساز عظیم کشور در مجموع طی خرداد امسال بیش از 84هزار و 900دستگاه انواع محصولات خود را در خطوط فراوری تکمیل نموده اند. حال آنکه مجموع فراوری طی اردیبهشت حدود 54هزار و 200دستگاه بوده است.

همان طور که اسم شد، ریشه این مساله را باید در ابلاغ قیمت های نو در اردیبهشت و اجازه اعمال آن از خرداد امسال از سوی سیاستگذار خودرویی جست وجو کرد. با توجه به نوع قیمت گذاری خودرو در سال گذشته، خودروسازان با رشد 145درصدی زیان در فراوری محصولات خود نسبت به سال 98 روبه رو بودند.

زیان فراوری از یک سو انگیزه افزایش تیراژ را در خودروسازی های کشور ضعیف و از سوی دیگر پارکینگ خودروسازان را از محصولات ناقص انباشته نموده بود. این شرایط در سال نو هم تداوم یافته است. حال آنکه به گفته کارشناسان اگر دولت سیزدهم نسبت به اصلاح قیمت گذاری خودرو اقدام کند، به طور حتم در آینده نزدیک شاهد رشد 50درصدی قیمت خواهیم بود.

فراوری بهاره خودروسازان

در میان سه خودروساز عظیم کشور، خودروسازی سایپا به رغم فراوری کمتر از ایران خودرو، توانسته در صدر جدول رشد فراوری سالانه قرار گیرد. غول نارنجی جاده مخصوص تا سرانجام فصل بهار امسال به نسبت بهار 99 رشد فراوری حول و حوش 3 درصدی را در کارنامه خود ثبت نموده است. خودروسازی سایپا تا سرانجام خرداد امسال فراوری بیش از 81 هزار و 600 دستگاه از محصولات خود را نهایی نموده است این در حالی است که تا سرانجام خرداد 99 بیش از 79 هزار و 500دستگاه خودرو در خطوط فراوری این خودروساز تکمیل شده بود.

ایران خودرویی ها هم هر چند اندک اما رشد فراوری را در کارنامه بهاره خود در امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته به ثبت رساندند. شرایط فراوری آبی های جاده مخصوص در خرداد ماه امسال و مقایسه آن با خرداد سال گذشته از رشد فراوری حدود 5/ 0 درصدی حکایت دارد. ایران خودرو در فصل بهار 1400 فراوری بیش از 97 هزار و 200 دستگاه از محصولات خود را نهایی کرد. این در شرایطی است که فراوری این خودروساز تا سرانجام خرداد 99 عددی حول و حوش 96هزار و 600 دستگاه را نشان می دهد.

اما برخلاف خودروسازی سایپا و ایران خودرو، سومین خودروساز عظیم کشور یعنی پارس خودرو افت فراوری را در بازه زمانی یاد شده تجربه کرد. مقایسه آمار فراوری بهاری پارس خودرویی ها در سال 1400 با سال پیش از آن از افت فراوری بیش از 9 درصدی حکایت دارد. سومین خودروساز عظیم کشور طی سه ماه ابتدای امسال در مجموع بیش از 24 هزار و 600 دستگاه فراوری داشته اما آنالیز آمار فراوری آنها تا سرانجام خرداد 99 عددی حول و حوش 27 هزار و 100 دستگاه را نشان می دهد.

جزئیات آمار فراوری

حال سراغ جزئیات آمار فراوری سه خودروساز عظیم کشور می رویم و شرایط افت و خیز فراوری محصولات آنها را آنالیز می کنیم. ایران خودرو طی یک ماهه خرداد در قیاس با اردیبهشت امسال رشد فراوری بیش از 110 درصدی را در کارنامه خود ثبت نموده است. آبی های جاده مخصوص تنها در خرداد امسال فراوری بیش از 42 هزار و 900 دستگاه از محصولات خود را نهایی کردند.

آنالیز اطلاعات منتشر شده این خودروساز طی فصل بهار امسال در سایت کدال نشان می دهد تمامی محصولات ایران خودرو به جز رانا افت فراوری را طی سه ماه اول امسال در قیاس با همین بازه زمانی در سال گذشته تجربه نموده اند. این آمارها نشان می دهد ایران خودرو نزدیک به 7 هزار دستگاه رانا تا سرانجام خرداد ماه امسال فراوری نموده است.

رشد 246 درصدی آمار فراوری ایران خودرو

این اندازه فراوری در قیاس با فراوری سال گذشته رشدی نزدیک به 246 درصدی را نشان می دهد. در میان محصولات این خودروساز گروه پژو سهمی نزدیک به 70 درصد را به خود اختصاص داده است. آبی های جاده مخصوص تا سرانجام خرداد ماه امسال 67 هزار و 537 دستگاه از محصولات این گروه را فراوری کردند.

آنالیز ها نشان می دهد فراوری گروه پژو در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته افتی حدود 2 درصد را به خود دیده است. بعد از گروه پژو، دنا در صندلی دوم به لحاظ سهم فراوری در سبد محصولاتی ایران خودرو قراردارد. آبی های جاده مخصوص تا سرانجام خرداد امسال 11 هزار و 842 دستگاه انواع دنا فراوری کردند. این اندازه فراوری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته افت بیش از 5 درصدی را نشان می دهد.

افت 10 درصدی فراوری دنا

آبی های جاده مخصوص در فراوری گروه سمند هم مانند دنا افت را در کارنامه خود ثبت کردند. غول آبی جاده مخصوص تا سرانجام سومین ماه از امسال توانسته فراوری 9هزار و 145 دستگاه از محصولات حاضر در گروه سمند را نهایی کند که در مقابل فراوری 10 هزار و 193 دستگاهی سال گذشته، افت بیش از 10 درصدی را نشان می دهد.

هایما تنها محصول مونتاژی ایران خودرو هم افت فراوری را به خود دیده است. آبی های جاده مخصوص تا سرانجام خرداد ماه امسال توانسته اند هزار و 119 دستگاه هایما فراوری نمایند. این اندازه فراوری از افتی حدود 23 درصدی در قیاس با همین بازه زمانی در سال گذشته حکایت می نماید.

ایران خودرو تا سرانجام خرداد 99 در مجموع هزار و 450 دستگاه هایما فراوری نموده بود. تارا محصول نو ایران خودرو هم طی مدت زمان ذکر شده در امسال 595 دستگاه فراوری داشته است.

آمار فراوری سایپا

حال سراغ شرایط فراوری دیگر خودروساز عظیم کشور یعنی خودروسازی سایپا می رویم.نارنجی های جاده مخصوص طی خرداد به نسبت اردیبهشت ماه امسال توانسته اند فراوری محصولات خود را نزدیک به 22 درصد افزایش دهند.سایپا در خرداد امسال بیش از 33 هزار و 100 دستگاه خودرو فراوری نموده است.

تمرکز این خودروساز روی فراوری محصولات خانواده تیبا، وانت 151 و شاهین بوده است. در میان محصولات یاد شده خانواده تیبا بیش از 87 درصد سهم فراوری این خودروساز را فصل بهار 1400 به خود اختصاص داده است. سایپا تا سرانجام خرداد ماه امسال فراوری 71 هزار و 679 دستگاه از محصولات خانواده تیبا را نهایی نموده است. این اندازه فراوری از رشد بیش از 81 درصدی محصولات این خانواده در قیاس با مدت زمان یاد شده در سال 99 حکایت دارد.

وانت 151 رشد 14درصدی در فراوری داشت

وانت پراید (پراید 151) با فراوری 6هزار و 120 دستگاه سهمی حول و حوش 7 درصد را از اندازه فراوریات این خودروساز تا سرانجام سومین ماه از امسال به خود اختصاص داده است. غول نارنجی جاده مخصوص توانسته رشد فراوریی بیش از 14درصد را در فراوری این محصول تجاری سبک به نسبت مدت مشابه در سال قبل رقم بزند. سایپایی ها طی دو ماهه ابتدایی امسال 3 هزار و 870 دستگاه شاهین فراوری کردند.

حال سراغ جزئیات آمار فراوری پارس خودرو به اسم سومین خودروساز عظیم کشور می رویم. پارس خودرویی ها تا سرانجام سومین ماه از امسال توانسته اند 24 هزار و 630 دستگاه خودرو فراوری نمایند. سومین خودروساز عظیم کشور به رغم افت فراوری سالانه توانسته در خرداد به نسبت اردیبهشت ماه امسال رشد فراوری 34 درصدی را رقم بزند. این خودروساز طی خرداد امسال فراوری حدود 8 هزار و 900 دستگاه از انواع محصولات خود را نهایی نموده است.

آمار فراوری پارس خودرو

آنالیز اطلاعات پارس خودرو در سایت کدال نشان می دهد در سرانجام فصل بهار امسال در میان محصولات فراوریی این خودروساز، گروه قعا200 (شامل کوئیک R، ر پلاس و کوئیک اتومات) صندلی اول را به خود اختصاص داده است. سهم گروه قعا200 از سبد محصولات این خودروساز در بازه زمانی یاد شده حول و حوش 70 درصد بوده است.

پارس خودرویی ها تا سرانجام خرداد امسال 17 هزار و 201 دستگاه از محصولات گروه قعا200 فراوری کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی بیش از 176 درصد داشته است. اما در آمار فراوری سومین خودروساز عظیم کشور که در سایت کدال منتشر می گردد فراوری کوئیک معمولی به صورت جداگانه ثبت می گردد.

پارس خودرویی ها تا سرانجام خرداد امسال 4هزار و 468 دستگاه کوئیک معمولی فراوری کردند. این خودروساز توانسته از گروه س200 (ساینا) طی مدت زمان یاد شده، 2 هزار و 746 دستگاه فراوری کند. هر دو محصول کوئیک معمولی و گروه س200 سال گذشته در همین بازه زمانی هنوز به سبد محصولاتی پارس خودرو اضافه نشده بودند.

برلیانس همچنان فراوری می گردد

پارس خودرویی ها همچنان فراوری برلیانس محصول مونتاژی خود را در دستور کار دارند. این خودروساز تا سرانجام خرداد ماه 1400 فراوری 215 دستگاه از این محصول را نهایی نموده است. مقایسه آمار فراوری برلیانس طی مدت زمان یاد شده در امسال با سال 99 از افت فراوری بیش از 84 درصدی حکایت دارد.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: بیت ران

به "رشد 56 درصدی فراوری خودرو در خرداد به نسبت اردیبهشت 1400 ، آمار جزئیات فراوری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رشد 56 درصدی فراوری خودرو در خرداد به نسبت اردیبهشت 1400 ، آمار جزئیات فراوری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید